• Imprimeix

Notícia 408 - Bona acollida de la jornada en línia "Jornada d'Instamaps aplicat a l'educació"

19/6/20 14.39

Més de 400 professors han participat en la jornada en línia "Jornada d'Instamaps aplicat a l'educació", celebrada el 16 de juny de 2020 i organitzada pel Departament d'Educació i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

L'objectiu de la jornada ha estat donar a conèixer al professorat el potencial del mapa com a recurs didàctic i les eines cartogràfiques digitals aplicables, com ara l'eina gratuïta Instamaps desenvolupada per l'ICGC.

En la jornada, a partir del treball amb Instamaps de diferents mapes, s'ha mostrat les funcionalitats, capacitats i oportunitats de l'eina i què pot aportar treballar les temàtiques territorials amb el mapa com a eix vertebrador.

La bona acollida de la jornada es materialit­za amb la participació de professors (més de 400) i els accessos a la sala (942, tenint en compte que un mateix usuari pot haver accedit a la sala més d'una vegada). Aquest èxit ens motiva seguir organitzant amb el Departament d'Educació noves jornades per mostrar a la comunitat docent de Catalunya les eines cartogràfiques de l'ICGC, moltes aplicables a l'aula, i també el potencial del mapa com a recurs didàctic.

En el nostre dia a dia utilitzem la ubicació i les dades geolocalitzades sense gairebé adonar-nos-en. Els estudiants les utilitzen sense tenir massa consciència que el mapa i la informació geogràfica és l'element fonamental de molts dels jocs que juguen en línia.

Cal, però, anar més enllà i aconseguir un aprenentatge competencial d'aquestes eines de georeferenciació per utilitzar-les també com a eines de representació d'informació, d'observació i anàlisi de les dades representades, i de gestió del territori. El mapa és un element central en la comprensió del que passa sobre el territori. És fonamental per geolocalitzar els fenòmens socials, polítics i mediambientals.

En aquest sentit, la importància de ser hàbil en l'ús d'aquestes eines per aprofitar el seu potencial en la representació dels fets històrics, de la comprensió de la geografia física i de la distribució de variables en el territori, queda recollida com a competències bàsiques a assolir tant a la primària (àmbit del medi natural i social) com a la secundària obligatòria (dimensions històrica i geogràfica de l'àmbit social) i al batxillerat (geografia, ciències de la Terra i del medi ambient).