• Imprimeix

Notícia 405 - L'ICGC actualitza el visor de dades de població de Catalunya per municipis i àrees sanitàries per ajudar al desconfinament

25/5/20 15.05

Per millorar el servei i facilitar informació més acurada a la societat, l'ICGC ha actualitzat el visor de la població de Catalunya per municipis i per àrees sanitàries. És una eina interactiva que vol ajudar a planificar i gestionar les diverses fases del desconfinament després de la pandèmia de la COVID-19, segons els criteris que dicti l'autoritat sanitària.

Per fer la informació més acurada, en aquesta actualització els municipis es classifiquen en 4 intervals (a diferència del primer visor que en distingia 2): menys de 5 000 habitants, entre 5 001-10 000 hab., entre 10 001-50 000 hab. i els de més de 50 000 hab. D'aquesta manera, també es visualitza la desigual concentració de la població al territori, segons dades del padró continu de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a 2019:

Distribució de la població a Catalunya

Municipis

Nombre de municipis

Concentració de la població

De menys de 5 000 hab.

77,7% (736 municipis)

10,1% (775 117 hab.)

Entre 5 001-10 000 hab.

9,5% (90 municipis)

8,4% (642 298 hab.)

Entre 10 001-50 000 hab.

10,3% (98 municipis)

27,6% (2 120 624 hab.)

De més de 50 000 hab.

2,4% (23 municipis)

53,9% (4 137 178 hab.)

El visor disposa d'un gràfic de barres amb la segmentació de la població per grups d'edat. En vermell es visualitzen els percentatges a tot Catalunya i, quan es clica sobre un municipi en concret, permet comparar-los per veure les diferències.

Les persones usuàries del visor, que es basa en la tecnologia VectorTiles, poden interactuar-hi. Desplaçant el punter del ratolí sobre el mapa apareixen a la pantalla les dades de cada municipi. A més, amb els botons situats a dalt a la dreta del visor es pot posar el mapa en perspectiva, desencorar-lo del nord, generar imatges de l'àrea que sigui d'interès i obtenir l'enllaç i el codi iframe per insertar-lo en un web.

Anar al visor de població