• Imprimeix

Notícia 404 - L'ús dels serveis de posicionament durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la COVID-19

21/5/20 14.00

l Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) de l'ICGC pro­veeix als usuaris serveis de posicionament precís, inicialment utilitzats en obra civil i que, darrerament, s'han estès a d'altres sectors com el control de flotes i l'autoguiatge, i l'agricultura de precisió, per destacar-ne els col·lectius que més els sol·liciten; aquest servei els permet ser més eficients.

Durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la COVID-19 el SPGIC es manté operatiu, controlat i monitoritzat remotament (atesa la limitació de la mobilitat del personal). Aquesta operativitat ha permès extreure una sèrie de conclusions:

En aquest període un 60% (de mitjana) dels usuaris continuen accedint als serveis, mentre que en la primera setmana de confinament total l'ús es va limitar al 30%.

Els mapes d'ús del sistema mostren la disminució en les zones més industrialitzades de Barcelona i Tarragona i evidencien l'ús sostingut en zones dedicades al sector primari i, concretament, a l'agricultura, com a servei essencial.

Distribució geogràfica de l'ús del servei. Període: 01/01-13/03 de 2020.

Distribució geogràfica de l'ús del servei. Període: 14/03-13/05 de 2020.



En el gràfic s'observa l'ús del servei durant l'any 2020, la davallada a partir del 14 de març i la recuperació que s'està produint en les darreres setmanes.

Per a més informació connecteu-vos al bloc Posi­cio­nament a l'CGC o al correu electrònic.