• Imprimeix

Notícia 401 - L'ICGC habilita un visor amb dades de població de Catalunya per municipis i àrees sanitàries per ajudar al desconfinament

10/5/20 10.36

L'ICGC ha habilitat un visor de la població de Catalunya per municipis, distingint entre els de més de 5 000 habitants i els de menys, i per àrees sanitàries. És una eina interactiva que vol ajudar a planificar i gestionar les diverses fases del desconfinament després de la pandèmia de la COVID-19, segons els criteris que dicti l'autoritat sanitària.

Per fer la informació més visual, s'ha distingit entre els municipis de més de 5 000 habitants (en blau), que són els que han de complir amb diverses franges horàries per ordenar les mesures de desconfinament, i els de menys (en groc), que no tenen franges horàries. D'aquesta manera, també es visualitza la desigual concentració de la població al territori, segons dades del padró continu de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a 2019:


Distribució de la població a Catalunya

Municipis

Nombre de municipis

Concentració de població

De més de 5 000 hab.

22,3% (211 municipis)

89,9% (6 900 100 hab.)

De menys de 5 000 hab.

77,7% (736 municipis)

10,1% (775 205 hab.)

El visor disposa d'un gràfic de barres amb la segmentació de la població per grups d'edat. En vermell es visualitzen els percentatges a tot Catalunya i, quan es clica sobre un municipi en concret, permet comparar-los per veure les diferències.

Les persones usuàries del visor, que es basa en la tecnologia VectorTiles, poden interactuar-hi. Desplaçant el punter del ratolí sobre el mapa apareixen a la pantalla les dades de cada municipi. A més, amb els botons situats a dalt a la dreta del visor es pot posar el mapa en perspectiva, desencorar-lo del nord, generar imatges de l'àrea que sigui d'interès i obtenir l'enllaç i el codi iframe per insertar-lo en un web.