• Imprimeix

Notícia 399 - Nou programari "3DHIP-Calculator"

29/4/20 13.49

L'ICGC ha desenvolupat i posat a disposició dels professionals i usuaris del sector una nova aplicació per estimar el potencial geotèrmic d'aqüífers profunds: el 3DHIP-Calculator.

L'objectiu d'aquesta aplicació, desenvolupada en col·laboració amb el Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és facilitar l'avaluació del potencial geotèrmic profund mitjançant el càlcul del mètode volumètric i l'energia tèrmica recuperable directament sobre models geològics 3D i a partir d'un enfocament probabilístic. Els resultats es poden exportar en diferents gràfics i taules.

El programari és destinat als membres d'organismes i entitats (universitats, centres de recerca, empreses de consultoria, empreses energètiques globals) i als membres de l'ICGC que treballen en l'avaluació de recursos geotèrmics profunds.

Amb aquesta nova eina es podrà assolir un major coneixement dels recursos geotèrmics disponibles a Catalunya de cara a impulsar el seu futur aprofitament en el context de la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

L'Institut publicarà els primers mapes generats amb aquest programari en el marc del projecte europeu GeoERA HOTLIME.

La geotèrmia profunda és un recurs geològic i al mateix temps una font d'energia renovable, neta i autòctona, que manté una línia d'inversió i de creixement en els darrers anys molt important a tot Europa.