• Imprimeix

Notícia 391 - Publicació de la Taula Periòdica dels Elements i dels seus Ions per a les Ciències de la Terra

19/2/20 12.35

Coincident amb l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO, el desembre de 2019 l'ICGC va publicar la Taula Periòdica dels Elements i dels seus Ions per a les Ciències de la Terra, la versió en català de l'An Earth Scientist's Periodic Table of the Elements and their Ions (Bruce Railsback, 2003, Geology 31: 737-740).

L'edició d'aquesta Taula respon a l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística dels elements químics en català i de divulgar un document de síntesi que pot servir com a marc de referència per al desenvolupament de futurs treballs geoquímics i d'avaluació de la qualitat del medi ambient.

La taula periòdica dels elements químics, concebuda inicialment per Dmitri Mendeléiev el 1869, representa una de les fites més significatives en la ciència que recull l'essència de la química, la física, la biologia i la geologia.

La utilització d'aquesta taula periòdica convencional en el camp de la geologia i la geoquímica sovint queda limitada pel fet que gran part de la matèria que compon la Terra no es troba en forma elemental. La major part dels àtoms que conformen els minerals i la resta de materials terrestres naturals presenten càrrega. Per exemple, en el cas del silici, a la natura, majoritàriament es troba com a Si4+ formant minerals del grup dels silicats com ara el quars.

Per representar de forma sintètica la química de la Terra cal una taula periòdica que, a més de les formes elementals, inclogui els ions que es troben en condicions naturals. En aquest marc, Bruce Railsback va publicar An Earth Scientist's Periodic Table of the Elements and their Ions, una nova taula periòdica adaptada a la química de la Terra.