• Imprimeix

Notícia 361 - Celebració de les jornades del grup de treball d'ESRI a l'ICGC

4/10/19 6.58

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hostatja, del 2 al 4 d'octubre, les Jornades d'ESRI sobre "Multi Resolution Geospatial Production". Aquestes Jornades acullen 53 professionals del món de la cartografia pertanyents a ESRI i a 16 agències cartogràfiques d'Europa, entre les quals es pot destacar l'Ordnance Survey GB, Swisstopo, IGN France o el Kadaster d'Holanda.

L'objectiu de les Jornades és disposar d'un fòrum de debat i intercanvi d'experiències entre les agències cartogràfiques europees interessades en la producció de dades geoespacials multiresolució, addicionalment el fòrum permet disposar d'un canal de comunicació amb els desenvolupadors d'ESRI per traslladar els requeriments productius de les agències cartogràfiques.

Les Jornades es componen de presentacions sobre els treballs realitzats per les agències cartogràfiques participants, presentacions de les línies de desenvolupament d'ESRI en el camp de la multiresolució, creació de grups de discussió entre els participants per prioritzar els desenvolupaments requerits a ESRI i presentació de nous productes d'ESRI en el camp de la producció cartogràfica.

Addicionalment les agències cartogràfiques que hi participen han realitzat una petita exposició dels mapes produïts a partir d'aquesta tecnologia.