• Imprimeix

Notícia 348 - Reunió de seguiment del projecte GEO-URBAN

23/7/19 7.09

L'ICGC participa en el projecte europeu GEO-URBAN (Identification and Assessment of Deep GEOthermal Heat Resources in Challenging URBAN Environments) que té l'objectiu d'explorar i avaluar els recursos geotèrmics de baixa entalpia en els entorns urbans.

Per aquest motiu aquest juliol membres de l'equip de geofísica de l'Institut han assistit a la reunió de treball del projecte on s'han presentat els resultats de les campanyes geofísiques realitzades fins al moment a les dues zones d'estudi (Dublín i el Vallès) i s'han intercanviat estratègies per millorar la implementació dels mètodes geofísics en zones urbanes, en particular els mètodes electromagnètics i els sísmics, a més de tractar altres punts.

El projecte GEO-URBAN, que és constituït per un consorci de deu organitzacions d'Irlàndia, Dinamarca i Espanya, és finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad i és associat al programa internacional Geothermica de la Unió Europea.

El vessant geofísic del projecte és responsabilitat de l'equip de geofísics del Dublin Institute of Advanced Sciences i de la part catalana hi participa personal de la Universitat de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya.

La finalitat del projecte és augmentar la capacitat d'identificar i avaluar recursos geotèrmics per generar calor en àrees urbanes, on la demanda és cada vegada més gran. Es tracta de contribuir a la reducció del consum de combustibles fòssils i de donar suport a les polítiques energètiques sostenibles de Catalunya i de la Unió Europea.