• Imprimeix

Notícia 345 - Visualitza els incendis forestals de Catalunya

5/7/19 13.12

Les imatges de l'incendi de la Ribera d'Ebre publicades el 3 de juliol al visor de l'ICGC es difonen també en les aplicacions següents: Foc al bosc, VISSIR i Instamaps per donar més cobertura a la difusió i arribar a un major nombre d'usuaris.

L'eina Foc al bosc mostra la distribució i l'abast territorial de tots els incendis, des de 1986 fins al darrer de 2019, informació que també es mostra per anys. En passar el cursor sobre un incendi concret es desplega la data i el nom del municipi on es va originar i també la superfície afectada. Si el cliquem, podrem comparar l'àrea afectada abans i després del foc.

Des del VISSIR les imatges es poden visualit­zar en color i en infraroig color (aquestes darreres són sensibles a les cobertes vegetals i mostren en vermell on hi ha clorofil·la). Aporta eines de dibuix, d'edició i de mesura per poder interrogar les imatges.

Des d'Instamaps l'usuari pot carregar les imatges de l'incendi de forma directa accedint al menú de dades i la pestanya de geoserveis. Un cop carregades podrà aprofitar totes les possibilitats de l'eina, com ara dibuixar polígons de les zones afectades, afegir-hi més informació i publicar el visor resultant.