• Imprimeix

Notícia 323 - Laboratori de geologia (petrografia i geoquímica)

19/3/19 7.17

El febrer l'ICGC, en el context de seguir millorant la seva infraestructura de recursos tècnics, va habilitar un laboratori bàsic de caracterització petrogràfica i geoquímica de mostres geològiques representatives del subsòl.

Actualment el laboratori és dotat:

  • D'un microscopi vertical i d'un estereomicroscopi compacte per fer anàlisis petrogràfiques de detall de làmines primes. Les anàlisis ajudaran a aprofundir en el coneixement de la composició i de la textura d'aquestes mostres del subsòl.
  • D'un espectròmetre de fluorescència de raigs X per establir les concentracions de 34 elements químics d'una gran varietat de mostres geològiques. L'espectròmetre és molt útil per determinar les composicions geoquímiques de referència dels materials que constitueixen el substrat geològic, i per identificar i caracteritzar processos naturals i antròpics que tenen o poden tenir uns efectes en la qualitat del medi ambient i dels recursos disponibles.

Amb la posada en funcionament d'aquest laboratori s'augmenta i es millora l'activitat relacionada amb la caracterització dels materials de les unitats geològiques que conformen el terreny i s'aprofundeix en el coneixement geològic. Això permet oferir un millor servei en les tasques de planificació i sostenibilitat del territori, de desenvolupament d'obres, de gestió de residus i recursos, de prevenció de riscos i de gestió del patrimoni.