• Imprimeix

Notícia 291 - Nova denominació de l'escala del perill d'allaus

22/10/18 13.47

L'escala de mides d'allaus és una escala consensuada a nivell europeu que serveix per denominar i definir la grandària de les allaus indicades a l'escala de perill d'allaus, als butlletins i als avisos de perill d'allaus.

Per tal de millorar l'efectivitat dels butlletins d'allaus i l'educació en aquesta matèria les entitats que formen part de l'European Avalanche Warning Service (EAWS), entre les quals es troba l'ICGC, han decidit canviar la denominació de les mides de les allaus de l'escala del perill d'allaus.

La classificació de les mides de les allaus es fa en base a una escala que va del nivell D1 (allau petita) fins al D5 (allau extremadament gran). Per a cada mida, l'escala defineix el dany que potencialment pot fer i la zona d'arribada que pot assolir. El canvi acordat afecta només a la denominació:

Mida

Nova denominació

Anterior denominació

D1

Petita (Purga)

Relativament inofensiva/Purga

D2

Mitjana

Petita

D3

Gran

Mitjana

D4

Molt gran

Gran

D5

Extremadament gran

Molt Gran

Amb aquest canvi de denominació, a més de cercar la millora d'efectivitat dels butlletins d'allaus es millora el significat dels graus de perill i la seva comunicació als usuaris més vulnerables.

Per a més informació:
Escala europea de mides d'allaus
Escala europea de perill d'allaus