• Imprimeix

L'IGC s'integra en el portal de Dades obertes gencat

El catàleg de mapes, els canals de notícies d'Actualitat i del Butlletí del Perill d'Allaus de l'IGC són accesibles des del portal de Dades obertes de Catalunya.

5/9/11 12.52

El catàleg de mapes, els canals de notícies d'Actualitat i del Butlletí del Perill d'Allaus de l'IGC són accesibles des del portal de Dades obertes de Catalunya (https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/inici).

El càtaleg de cartografia geològica i geotemàtica (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Ambient/Cat-leg-de-cartografia-geol-gica-i-geotem-tica/n5gc-xtp8) se serveix en els dos formats següents:

Els canals de notícies disponibles són els següents:

[+info:] Dades obertes de Catalunya