• Imprimeix

Geologia de la Ciutat de Barcelona: Coneixements, condicionants i aprofitaments d’una zona urbana complexa

21/3/23 12.48
  • Conèixer el sòl i el subsol de les zones urbanes és fonamental per a una planificació urbana sostenible.
  • La monografia “Geologia de la ciutat de Barcelona: coneixements, condicionants i aprofitaments d’una zona urbana complexa”, publicada per l’ICGC, recopila informació per a la identificació, la cartografia i la caracterització dels factors geològics que condicionen el desenvolupament i la sostenibilitat de la ciutat.

 

Actualment, la majoria de la població viu i/o desenvolupa una part important de la seva activitat en zones urbanes. L’evolució d’aquestes zones està lligada de moltes maneres a l’explotació del seu subsol, per exemple per al subministrament d’aigua, el transport de les xarxes de comunicació o la construcció d’edificis. A Barcelona, i en general a les ciutats del nostre entorn socioeconòmic, hi ha un cert consens en planificar zones urbanes que tendeixin a ser saludables, sostenibles i resilients.

En els darrers anys, els serveis geològics europeus, com l’ICGC, han constatat una manca d'informació i coneixement sobre el sòl i el subsol de les nostres ciutats i una gestió poc eficient de l'espai subterrani. Aquesta visió incompleta del subsol pot tenir resultats costosos de gran abast i posar en risc l’efectivitat de les polítiques de sostenibilitat ambiental, energia renovable, prevenció i mitigació dels efectes de temporals meteorològics extrems, etc.

Per revertir aquesta situació, han sorgit iniciatives com el llibre “Geologia de la ciutat de Barcelona: Coneixements, condicionants i aprofitaments d’una zona urbana complexa”. Es tracta d’una monografia amb 21 articles, elaborats per experts en ciències de la Terra, sobre la constitució geològica de la ciutat, els processos naturals i antròpics que condicionen la configuració del sòl i del subsol, i els riscos i recursos que la caracteritzen. S’hi recull, per tant, la situació actual del coneixement geològic de Barcelona.

Es tracta d’un treball de caire científic i tècnic principalment dirigit a professionals, que també pot ser d’interès per a un públic menys especialitzat, però amb curiositat per conèixer la constitució del substrat de la ciutat.

El llibre és el volum 11 de les monografies tècniques de l’ICGC, i es pot consultar i descarregar a través d’aquest enllaç: https://www.icgc.cat/bd/pubs/icgc_mt_11_geologia_barcelona.pdf

 

Al mes de novembre, l'ICGC té previst organitzar un col·loqui entorn de la importància del coneixement del substrat geològic urbà i en què es presentarà aquesta monografia. Us en mantindrem informats.
Pedrera, ja en desús, en entorn urbà, amb espai aprofitat com a aparcament de cotxes.
La Pedrera de Can Baró, al Turó de la Rovira.