• Imprimeix

El mapa geotècnic a Internet de l'ICGC

S'ha posat a l'abast del ciutadà, a través d'Internet, el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom, publicat el 2000 per l'ICC i Bosch & Ventayol Geo-serveis

26/1/15 17.18

S'ha posat a l'abast del ciutadà, a través d'Internet, el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom, publicat el 2000 per l'ICC i Bosch & Ventayol Geo-serveis, i que comptà amb la col·laboració de la Direcció General d'Actuacions Concertades, d'Arquitectura i Habitatge del DPTOP i de RSE Aplicaciones Territoriales SA.

Aquest nou accés al producte, ara ja descatalogat, ha estat motivat per les continuades peticions dels usuaris del mapa.

El producte facilita, tant per l'escala de treball com per la informació que conté, situar cada nou projecte constructiu dins el seu marc geotècnic. El seu objectiu és, doncs, proporcionar una primera visió geotècnica del terreny on es planteja cada obra tenint en compte, però, que no pretén, ni pot fer-ho, substituir el reconeixement concret que cal fer en cada un dels projectes.

L'àrea que recobreix aquest producte és des de la desembocadura del Llobregat i la plana litoral del nord-est del Besòs fins a la serra de Collserola.

És format per una memòria (presentació, metodologia, descripció geològica i geotècnica dels materials i descripció de la hidrologia i de la zonació sísmica), mapes (geològic de superfície, de la geologia del substrat prequaternari, de gruix de sediments quaternaris, d'isòbates del substrat prequaternari, de gruix de les argiles i llims superficials, d'identifi­cació de zones deltaiques amb major presència d'argiles a la falca intermèdia, d'isolínies del nivell freàtic, de rieres, de rebliments i de la situació dels sondatges representatius) i un conjunt de columnes dels 80 sondatges més representatius.

Jaume Miranda i Canals
Director

[+info:] Pàgina del Mapa geotècnic de Barcelona (CD-Rom, 2000)