• Imprimeix

PYRENEES4CLIMA

Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus

Els territoris de muntanya són espais amb una enorme biodiversitat i base d'importants serveis ecosistèmics, però s'observa que en aquests espais la temperatura mitjana anual augmenta per sobre de la mitjana i s'han identificat importants canvis associats al canvi climàtic global. El canvi climàtic (CC) té un gran impacte en els sistemes biofísics i socioeconòmics com la flora, la fauna, els recursos hídrics, l'energia, el turisme i l'agropastoralisme (informe OPCC 2018).

 

Àrees protegides dels Pirineus

Àrees protegides dels Pirineus (Font: EPiCC 2021, adaptada de EIONET 2021).

El projecte "Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees", donarà suport a la primera estratègia europea de canvi climàtic per a una bioregió de muntanya i transfronterera (EPiCC), i implementarà accions per lluitar contra els impactes del C.C. Els 7 territoris membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) s'han compromès a cooperar per a l'aplicació de l'estratègia i són part activa en aquesta proposta actuant també com a socis a títol individual.

Aquest projecte aporta una visió a mitjà termini necessària per abordar els impactes del canvi climàtic, i es convertirà en un veritable accelerador de les polítiques d'acció climàtica als Pirineus donant continuïtat als punts clau identificats en la pròpia estratègia EPICC.

 

PYRENEES4CLIMA a un cop d’ull

 • Títol: “Towards a climate resilient cross-border mountain community in the Pyrenees. P4CLIMA”. (Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus).
 • Pressupost total: 19.829.877,72 €.
 • Finançament: 11.897.926,60 €(60%).
 • Pressupost ICGC: 181.798,35 €.
 • Finançament ICGC: 107.079,01 € (60%).
 • Data d’inici: gener 2023.
 • Data prevista de finalització: 2025.
 • Consorci: 48 socis europeus i 7 socis associats.
 • Coordinació: CTP-OPCC.
 • Web: en construcció.
 • Programa: Finançat pel programa LIFE de la CE sobre canvi climàtic als Pirineus.
 • Referència: LIFE22-IPC-ES-LIFE PYRENEES4CLIMA,101104957.

 

Resultats previstos

El projecte pretén desenvolupar solucions innovadores per a:

 • Millorar la resiliència dels Pirineus al canvi climàtic com a element substancial per potenciar també la resiliència als territoris connectats o dependents dels serveis ecosistèmics.
 • Catalitzar accions demostratives de resiliència al canvi climàtic en zones de muntanya en els 5 sistemes identificats.
 • Reforçar la implementació de les polítiques europees, les polítiques climàtiques estatals d'Espanya, França i Andorra i les estratègies regionals climàtiques als Pirineus a través de la cooperació territorial.

 

Activitats previstes

 • Facilitar la inicialització de les activitats en el primer període (2023-2030) i catalitzar l'execució de les actuacions en els següents períodes (2031-2040 i 2041-2050).
 • Promoure la integració de l'Estratègia EPiCC en les activitats de planificació territorial i analitzar els efectes de la seva complementarietat.
  • Incloure l'adaptació de la muntanya en el planejament territorial.
  • Integrar la política del CC en altres polítiques sectorials a nivell pirinenc (és a dir, Biodiversitat, Sòl, Sector primari, Despoblació, Turisme, Gestió de l'aigua, Gestió forestal).
 • Implementar una sèrie d'accions (bones pràctiques, demostració i pilot) en 5 sistemes o àmbits pilot (Clima, Espais naturals, Economia de muntanya, Població/territori i Governança) dirigides a:
  • Clima.
  • Àrees naturals resilients.
  • Economia de muntanya adaptada.
  • Població i territori.
  • Gobernança.

 

Estructura WP i la seva distribució per fases.

Estructura dels Working Packages (WP)  i la seva distribució per fases.

 

L’ICGC participa en el WP 3. Espais naturals resilients: Innovació en Xarxes d’observació per reduir vulnerabilitats. Més concretament, desenvoluparà tasques de teledetecció i estudi de sòls a les activitats:

 • 3.1. Innovation in Observation Networks: Hydrosphere, Cryosphere and Atmosphere.
  • 3.1.5. Soils: A new system for monitoring carbon storage of mid-mountain agrarian.
 • .3.2. Innovation in Observation Networks: Biosphere.
  • 3.2.2. Land cover and land use changes at a Pyrenean scale.
 • 6.4. Generation of informative and state-of-the-art reports on scientific knowledge on a Pyrenean scale.
  • 6.4.1. Quadrennial report on the scientific evidence of the impacts and risks of climate change in the Pyrenees: knowledge bases and recommendations.
  • 6.4.2. Annual Report: Pyrenean Climate Bulletin, Coordination of data collection and analysis, based on the indicators calculated for each sector, layout and dissemination. of Climate Change Indicators of the Pyrenees.
 • 6.5. Generation of the Integrated Climate Action Resource Platform PYRADAPT.
  • 6.5.1. Publication and maintenance of an Integrated Resource Platform for Climate Action for the Pyrenees PYRADAPT.
  • 6.5.2. Search for synergies with regional, national and international CC platforms, in adaptation BBPP, WMS services, mapping.

 

Finançat per:

EU Life

Aquest projecte ha estat finançat pel  programa de la UE LIFE (Call: LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - Climate Action).