• Imprimeix

Diferències entre fotografia aèria i ortofoto

Resum

Una ortofoto es genera a partir de fotografies aèries que han estat rectificades per tal d'adaptar-se a la forma del terreny, de tal forma que el punt de vista de la càmera no afecti a la posició real dels objectes.

 

Definicions

Fotografia aèria

Fotografia d’una part de la superfície terrestre realitzada per la tècnica de la fotografia aèria amb l’objectiu d’obtenir informació o mesures de les entitats geogràfiques, per a finalitats cartogràfiques i anàlisis de mesura.

Una fotografia aèria és una projecció perspectiva d’una àrea del terreny des d’un centre de projecció elevat, de manera que els punts estan desplaçats i té una escala decreixent des del nadir. Segons la relació entre l’estació de càmera i l’escena, la fotografia aèria pot ser vertical, obliqua o horitzontal.

Ortofoto

Fotografia amb escala constant i propietats d’una projecció ortogonal, formada a partir d’una fotografia en projecció central mitjançant rectificació diferencial.

En una ortofotografia els objectes ocupen les seves posicions horitzontals reals. Si la rectificació ha estat analògica no s’ha corregit el desplaçament de les superfícies verticals.