• Imprimeix

Mapa de cobertes del sòl

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya de 2009 amb llegenda simplificada a 41 classes  • Versió: v1 (201911)
  • Resolució: 1 m
  • Any representat: 2009
  • Descripció: Principals tipus de coberta del sòl, com són les àrees urbanitzades, agrícoles, forestals o les masses d’aigua
  • Format de descàrrega:
    → Ràster: GeoTiff sense compressió amb taula de colors on el valor de cada píxel identifica la classe (codificació segons especificacions) per a permetre l’anàlisi
    → Vector: Format GeoPackage amb estils incorporats per a QGIS


CC BY

Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

Descarrega imatge

Accedeix a l'aplicació per descarregar una única imatge corresponent a l'àrea que seleccionis

Descarrega vector

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer

WMS Cobertes del sòl

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Metadades

Dates, especificacions i altres dades