• Imprimeix

Noms geogràfics (NGCat)

Descripció

Per a cada topònim s'indica:

  • La categoria geogràfica a què s'ha associat.
  • El municipi o municipis als quals pertany (codis i noms). En el cas de les grans unitats orogràfiques o hidrogràfiques, la unitat de pertinença que es relaciona és la comarca.
  • La comarca o comarques a les quals pertany (codis i noms). També s'indica si els topònims es troben compartits amb Andorra, Aragó, França o el País Valencià.
  • Les coordenades UTM (en m) més properes a l'element geogràfic designat de què es disposa (poden referir-se al mateix element geogràfic o al topònim; en aquest darrer cas, les coordenades poden correspondre a representacions del topònim en cartografia de diferents escales).

La denominació dels municipis, de les entitats de població i d'altra toponímia major és l'aprovada al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i actualitzacions publicades al DOGC.

L'ús de majúscules i minúscules en l'escriptura dels topònims segueix les directrius establertes per a la toponímia en cartografia.

Més detalls:

Què permet

Entre d'altres possibilitats, el llistat de topònims permet:

  • Generar llistats de cims, municipis o altres conceptes.
  • Calcular distàncies en línia recta entre dos llocs.

Descarregar

El llistat de topònims es pot obtenir des del Visor de descàrregues.

Com calcular distàncies entre dos llocs (en línia recta)

El llistat conté la coordenada X i la coordenada Y de cada lloc (coordenades ETRS89 UTM fus 31 Nord). Per calcular la distància entre un lloc A i un lloc B, caldria aplicar la fórmula següent:

Distància = √ (XB - XA)2 + (YB - YA)2

En cas d'utilitzar l'Excel, la fórmula seria

=RAIZ((XB-XA)^2+(YB-YA)^2), on XB, XA, YB i YA serien les cel·les corresponents a aquestes coordenades.