• Imprimeix

Mapa de pendents > 20%

El Mapa de pendents superior al 20% s'elabora a partir de la informació de la Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 amb l'objectiu de donar suport normatiu al planejament urbanístic.


Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

Descarrega fulls

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer ZIP amb tots els fulls existents en l'àrea que seleccionis

Metadades

Dates, especificacions i altres informacions

WMS Mapa de pendents > 20%

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS