• Imprimeix

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

La Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori de Catalunya constitueix el Referencial Topogràfic Territorial.

 

Característiques principals

 • Versió: v1
 • Escala òptima de treball: 1:5.000
 • Data de la informació: 2018 i 2019
 • Descripció: Topografia territorial de tot Catalunya organitzada per capes
 • Formats de descàrrega:  
  • GeoPackage amb estils i projecte per defecte incorporats per a QGIS.
  • Geodatabase amb estils per defecte incorporats per a ArcGIS Pro. És disponible en dos tipus de fitxers:
   • ZIP, el qual conté el directori GDB i un layerfile de simbolització.
   • LayerPackage, el qual inclou tota la informació i simbolització en un mateix paquet.


Logo CC BY
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació


Per a la correcta visualització de les dades amb l’estil predefinit i altres consideracions, suggerim consulteu els manuals inclosos (annexos) en les especificacions tècniques d’aquesta geoinformació.

Descarrega vector

Geopackage

Geodatabase

LayerPackage

Metadades

Metadades. Dates, especificacions i altres detalls

Connector QGIS Open ICGC

Barra d’eines que permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC

Descarrega imatge

GeoTIFF

Capes disponibles

Relleu

Inclou elements que permeten caracteritzar el relleu: cotes puntuals, corbes de nivell, talussos, terraplens, desmunts, entre d’altres.

Hidrografia

Inclou diferents elements hidrogràfics, tant naturals (rius,  rambles,  línia  de costa,...) com artificials (embassaments, canals de rec, piscines, ...). 

Transports

Inclou els elements de les diferents xarxes que conformen la xarxa de transports: viària, ferroviària, portuària, aeroportuària i per cable. La xarxa viària té els atributs necessaris per a la seva categorització.

Construccions

Inclou diferents tipus de construccions artificials (edificis,  muralles, torres elèctriques, dipòsits, illes urbanes, ...), sempre que aquestes no s’incloguin la capa temàtica de transports.

Cobertes del sòl

Inclou les cobertes del sòl naturals (rocam, platja, bosc, ...) i artificials (mines obertes, abocadors, ...). 

Noms geogràfics

Inclou els textos amb els noms de lloc. Els  elements estan classificats geogràficament a partir d’una codificació que identifica els elements geogràfics designats, i tipològicament en els tipus i cossos de lletra recomanats per la seva representació amb la finalitat de facilitar la lectura i interpretació de la cartografia. La geometria correspon a la línia sobre la qual se situa el text.

  

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya (plaça imperial Tarraco)

Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya (plaça imperial Tarraco)

Aquesta organització de la informació facilita un ús àgil i versàtil de les dades, ja que permet treballar amb tota la informació alhora, o bé fer seleccions per capes d’informació o per àmbits territorials, així com canvis en la simbolització.

Per tal de garantir un ús el més generalitzat possible, aquesta versió es distribueix en format Geopackage, explotable des de programari lliure, i també com a Geodatabase, molt lligada a SIG.

El fitxer conté dades vector organitzades en les diferents capes temàtiques, així com taules de metadades i descripcions dels valors dels atributs.

Els arxius incorporen una estilització, per al programari lliure QGIS en el cas del Geopackage, i per a l’ArcGIS Pro en el cas de la Geodatabase. Aquesta distribució està preparada per a treballar a escales properes a 1:5.000.