• Imprimeix

Història de la cartografia

Llibres sobre la història de la cartografia editats per l'ICGC

Col·lecció catàlegs de l'ICGC

Recueil des Plans du Roussillon, de Catalogne, des Chasteaux, Villages, Eglises, Chapelles & Maisons qui peuvent servir de Postes en temps de guerre; et de Quelques Endroits de France & d'Espagne. Par le Sr. Pennier Ingenieur et Geographe du Roy, 1719

Edició 1a. Novembre 2017

En català, castellà i francès

Comprar imprès

Los mapas en la Guerra Civil española (1936-1939) [PDF]

ICC / D. G. de la Memòria Democràtica i Secretaria d’Universitats i Recerca. Any 2007

Comprar imprès

Els mapes en la Guerra Civil espanyola (1936-1939) [PDF]

ICC / D. G. de la Memòria Democràtica i Secretaria d’Universitats i Recerca. Any 2007

Comprar imprès

Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys, 1600-1800 [PDF]

Montserrat Galera, Anna Maria Casassas. Any 2001

Comprar imprès

Antoon van den Wijngaerde, pintor de ciutats i de fets d'armes a l'Europa del Cinc-cents [PDF]

Montserrat Galera; Fundación Carlos de Amberes. Any 1998

Comprar imprès

Antoon van den Wijngaerde, pintor de ciudades y de hechos de armas en la Europa del Quinientos [PDF]

Montserrat Galera; Fundación Carlos de Amberes. Any 1998

De Mercator a Blaeu. Espanya i l'Edat d'Or de la cartografia a les disset províncies dels Països Baixos [PDF]

Fundación Carlos de Amberes. Any 1995

Comprar imprès

De Mercator a Blaeu. España y la Edad de Oro de la cartografía en las diecisiete provincias de los Países Bajos [PDF]

Fundación Carlos de Amberes. Any 1995

Comprar imprès

Cartografia de Catalunya: catàleg general de la Cartoteca de Catalunya [PDF]

Anna M. Casassas, M. Carme Montaner. Any 1992

Comprar imprès

Col·lecció jornades d'història de la cartografia de Barcelona

Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis [PDF]

Any 2016

Comprar imprès

Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d'una ciutat en expansió [PDF]

Any 2014

Comprar imprès

Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona [PDF]

Any 2010

Comprar imprès

Col·lecció monografies

Recull d’articles sobre cartografia i cartoteques [PDF]

Montserrat Galera. Any 2008
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX) [PDF]

Diversos autors. Any 2007
Col·lecció Monografies

Plantejaments i objectius d’una història universal de la cartografia. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 11è curs [PDF]

David Woodward, Catherine Delano-Smith, Cordell D. K. Yee. Any 2001
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia catalana. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 10è curs [PDF]

Vicenç Rosselló, Montserrat Galera, Carme Montaner. Any 2000
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia iberoamericana. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 9è curs [PDF]

M. Luisa Martín-Merás, Max Justo Guedes, José Ignacio González Leiva. Any 2000
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia anglesa. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 7è curs [PDF]

Catherine Delano-Smith, Roger J. P. Kain. Any 1997
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia dels països de parla alemanya –Alemanya, Àustria i Suïssa–. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 6è curs [PDF]

Hans-Uli Feldman, Ingrid Kretschmer, Wolfgang Scharfe. Any 1997
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia francesa. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 5è curs [PDF]

Monique Pelletier, Philippe Prost, Gilles Palsky. Any 1996
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia dels Països Baixos. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 4t curs [PDF]

Dirk de Vries, Jan Smits, Peter van der Krogt. Any 1995
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La cartografia italiana. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 3r curs [PDF]

Marica Milanesi, Emanuela Casti Moreschi, Leonardo Rombai, Vladimiro Valerio. Any 1993
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

La Cartografia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. Cicle de conferència sobre història de la cartografia. 2n curs [PDF]

Montserrat Galera, Rodolfo Núñez de las Cuevas, Maria Fernanda Alegria, Joao Carlos García. Any 1991
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

Introducció general a la història de la cartografia. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 1r curs [PDF]

Montserrat Galera, Monique Pelletier, Eila Campbell. Any 1990
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

Cartografia Peninsular (S. VIII-XIX)

Cartografia peninsular (s. VIII-XIX) [PDF]

Ignasi M. Colomer. Any 1992
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans [PDF]

Ignasi M. Colomer. Any 1989
Col·lecció Monografies

Comprar imprès

Col·lecció Cartoteca

Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860)

Any 2014

Comprar imprès

Altres

llibre-binimelis

Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

Any 2014

Comprar imprès

Los ríos de la zona árida peruana

Gonzalo de Reparaz. Any 2013

Comprar imprès

Cartografia i agrimensura a Catalunya i Balears al segle XIX [PDF]

Any 2011

Els portolans a l'edat mitjana. Una contribució a la història de la cartografia i la nàutica

Konrad Kretschmer. Any 2009

Comprar imprès

Materials cartogràfics electrònics: Catalogació i metacatalogació [PDF]

Mary Larsgaard. Any 2008

Materiales cartográficos electrónicos: Catalogación y metacatalogación [PDF]

Mary Larsgaard. Any 2008

Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada

Ramon J. Pujades. Any 2007

Comprar imprès

Evolució històrica de la cartografia dels Pirineus: exposició itinerant [PDF]

Any 2004

Mapes i cartògrafs a la Catalunya contemporània (1833-1941)

Carme Montaner. Any 2000

Comprar imprès

Edició facsímil de la Carte générale des monts Pyrenées, et partie des royaumes de France et d'Espagne [PDF]

Roussel-La Blottière. Any 1989

Cicle de conferències presentat amb motiu del Symposium IMCOS, Barcelona, 3, 4 i 5 d'octubre de 1986 [PDF]

Any 1986