• Imprimeix

Predicció

L'objectiu de la predicció del perill d'allaus als Pirineus de Catalunya és l'emissió i difusió del Butlletí de Perill d'Allaus (BPA).

En el BPA s'informa del grau de perill previst en les immediates 24 hores per a 7 zones diferents, de la distribució i l'estat del mantell nival, de la tendència per a les properes 48 i 72 hores. S'inclou també la predicció meteorològica a curt i mitjà termini facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya. La informació nivològica és vàlida fora de les pistes d'esquí i en zones no controlades. El BPA s'emet de dilluns a dissabte, amb la predicció per al diumenge, de desembre a maig.

La predicció del perill d'allaus es fa en base a l'anàlisi de les dades procedents d'una xarxa d'observadors nivometeorològics creada a aquest efecte i localitzada entre 1.800-2.500 m d'altitud. La xarxa és formada per estacions d'esquí, agents forestals, agents de reserves de caça, guardes de refugis i nivòlegs.

L'any 1997 es va començar a implantar una xarxa d'estacions nivològiques automàtiques. L'objectiu d'aquesta xarxa és la recepció continuada en temps real de dades sobre l'estat del mantell nival i de la meteorologia en alta muntanya. Les estacions estan situades entre 2.000 i 2.500 m d'altitud. La transmissió de les dades al centre de recepció es realitza per GSM i ràdio. Les dades són consultables a:
http://www.meteo.cat/xema/AppJava/SeleccioPerComarca.do

Per tal de conèixer l'estat intern del mantell nival, a part dels paràmetres meteorològics habituals, és fonamental la presa de dades corresponents a l'estratigrafia i resistència del mantell.

Paral·lelament a l'obtenció de dades nivometeorològiques, es verifiquen les prediccions, tant per part dels observadors com directament pels tècnics de l'SMC. La verificació pretén constatar sobre el terreny la fiabilitat de les informacions contingudes en els BPA, efectuant tests d'estabilitat, observacions de l'activitat d'allaus, perfils estratigràfics i sondatges per colpeig del mantell nival. L'objectiu final de la verificació és el coneixement de situacions amb anàlisis errònies que permetin la millora de les previsions.