• Imprimeix

CercaFonts

Informació sobre la ubicació de fonts naturals de Catalunya

CercaFonts (Android)

Descarrega el fitxer d'instal·lació [11,2 MB]

L'Agència Catalana de l'Aigua i l'ICGC han desenvolupat l'aplicació per a mòbils CercaFonts. Aquest aplicatiu aporta informació sobre la ubicació de 5.000 fonts naturals repartides per tot el territori de Catalunya. L'eina, fruit de les relacions interdepartamentals, vol fomentar la col·laboració entre les institucions i els usuaris.

Es tracta d'una aplicació gratuïta, que esdevé una referència per als excursionistes i els aficionats a les caminades, per a trobar tot tipus d'informació de les fonts, com el topònim, el mapa, les coordenades, fotografies, l'ús i el cabal.

CercaFonts aporta informació sobre la localització de noves fonts o de fonts ja catalogades i millora les descripcions de les fonts recollides. Incorpora un visor que, a banda de mostrar la posició de les fonts oficials i de les recollides pels usuaris, mostra la ubicació de l'usuari. També ofereix la possibilitat de buscar el nom d'una determinada font o bé accedir a una llista que facilita la cerca.

Per enviar-nos comentaris o suggeriments, podeu utilitzar el formulari de contacte.