• Imprimeix

Butlletins sismològics

Butlletins sismològics de l'ICGC des de l'any 1984 fins a l'actualitat

ISSN (Edició digital) 2696-2012 

Les determinacions hipocentrals i magnituds llistades al web es calculen diàriament a partir de mesures realitzades sobre els senyals que es reben a l’ICGC en temps real, tant d’estacions pròpies com d’altres institucions.

Des de l'any 1984, anualment, es realitza el butlletí sismològic, en què les localitzacions es revisen i complementen amb lectures de fase d’estacions d’altres agències que no es reben en temps real.

Per raons de la metodologia de treball utilitzada, des de l’any 2012, els llistats de localitzacions i magnituds del web i els del butlletí sismològic, són idèntics. Per als anys anteriors la revisió més actualitzada és la del llistat del web.


Any

Butlletí sismològic (PDF)

Determinacions epicentrals (ASCII)

Llista de terratrèmols (ASCII)

2022

En preparació

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

* Llista dels sismes de la sèrie Castor disponibles a la base de dades de l’ICGC. Els sismes de magnitud Ml ≥ 2.5 han estat localitzats per l’ICGC. Per als sismes de magnitud Ml < 2.5, la informació prové de l’IGN.