• Imprimeix

Informació tècnica

Jornada "El Carboni Orgànic dels sòls agrícoles: una eina per a la mitigació del canvi climàtic a Catalunya", Juny 2018, Barcelona

Congrés "8th EUREGEO 2015 Barcelona: Geological 3D Modelling and Soils"

Curs "Internacional Intensive Training Course on Soil Micromorphology", Setembre i Octubre 2014, Tremp

Jornada "Presentació del Mapa de Sòls de Catalunya a escala 1:25.000", Juny 2009, Barcelona

Guia metodològica per a la redacció dels projectes de cartografia de sòls escala 1:25.000 (v. 2022) [2,8 MB]
Informes tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ED-0003/16, 121 p., Generalitat de Catalunya.

Transcatalònia: Activitat de periodicitat anual que organitza la Secció de Sòls de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), en col·laboració amb la delegació de Catalunya de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl (SECS), amb una sòlida tradició que permet un coneixement progressiu dels sòls de Catalunya des de l'any 2009.

Institut d'Estudis Catalans: Documents i Mapes d'interès històric