• Imprimeix

Morfodinàmica

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic, en el qual la morfologia resultant a cada instant és producte de la interacció entre les forces marines i atmosfèriques, les característiques geològiques dels materials i les actuacions antròpiques.

Les zones costaneres es troben en un estat de canvi continuat i, per tant, és necessari conèixer el seu comportament dinàmic al llarg del temps i els factors que el determinen, per a poder preveure la seva resposta davant de qualsevol acció antròpica i avaluar-ne les seves conseqüències. Conèixer l'estat i l'evolució de les zones costaneres és clau per a la seva gestió i planificació.

L'Institut Geològic de Catalunya i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) van signar el mes de setembre de 2010 un conveni amb l'objectiu d'establir una col·laboració permanent en l'estudi de la dinàmica i els recursos de la zona costanera.
El CIIRC és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunyala Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS), amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA/ONU). Els objectius del CIIRC són, entre d'altres, els d'iniciar i coordinar l'execució d'estudis relacionats amb la zona costanera i els recursos costaners, el desenvolupament i la disseminació d'eines que ajudin a la presa de decisions i a la gestió dels recursos costaners.

Fruit d'aquesta voluntat de col·laboració l'IGC s'han desenvolupat les següents accions conjuntes:

  • Difusió dels resultats del Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya (2010) realitzat pel CIIRC per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.
  • Participació de l'IGC en el "Máster internacional de gestión de zonas costeras y estuáricas".
  • Col·laboració i assessorament per a la incorporació dels processos costaners al Mapa geològic de Catalunya.

Informació relacionada