• Imprimeix

Projectes a mida

Producció cartogràfica

L'ICGC produeix cartografia topogràfica, geològica, temàtica, ortofotos...

Captació de dades

L'ICGC disposa de sensors aerotransportats per captar fotografies aèries (verticals i obliqües), dades lidar, hiperespectrals i tèrmiques.