• Imprimeix

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

Durant els últims anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats “extrems” (extreme wildfires) a Austràlia, Califòrnia, Portugal, etc., que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, causar enormes danys humans, mediambientals i econòmics i fins i tot alterar el clima local.

Tenint en compte la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s’han revelat insuficients.

Tecnologies innovadores i solucions socioecològiques i econòmiques per a territoris resistents al foc a Europa

Els incendis forestals extrems fora de qualsevol control s'estan convertint en una amenaça ambiental econòmica i social important a tot el món.

FIRE-RES desenvoluparà una estratègia integrada de gestió d'incendis per abordar de manera eficient i eficaç els incendis forestals extrems a Europa on la geoinformació i les dades d’observació de la Terra hi jugaran un paper fonamental en fer territoris resistens al foc.

 

Macroincendi forestal

Aspecte d'un macroincendi forestal


La freqüència d’aquests incendis requereix accelerar el canvi cap a la implementació d’una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics, amb especial interès en el desenvolupament i l’aplicació de noves tecnologies i en el canvi de pràctiques de gestió forestal.

L'objectiu del projecte FIRE-RES és proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors que promoguin la integració de paisatges, comunitats i noves aplicacions tecnològiques.

Protocol d’actuació davant d’incendis forestals a desenvolupar en el projecte FIRE-RES

Aproximació del protocol d’actuació davant d’incendis forestals extrems i exemple representatiu de les accions d’innovació a desenvolupar al projecte FIRE-RES.


L’ambició i l’abast del projecte FIRE-RES es reflecteix en el nombre de socis involucrats (34), tant institucions privades com a públiques, procedents dels següents països: Espanya (Catalunya, Galícia, Canàries i Estat central), Portugal, França, Itàlia, Finlàndia, Grècia, Països Baixos, Bèlgica, Bulgària, Luxemburg, Noruega i Xile.

 

FIRE-RES a un cop d’ull

 • Títol: “Preventing and fighting extreme wildfires with the Integration and demonstration of innovative means, FIRE-RES”.
 • Pressupost total: 21.543.565,37 euros.
 • Finançament: 19.896.326,62 euros (92%).
 • Pressupost ICGC: 569.150 euros.
 • Finançament ICGC: 398.405 euros (70%).
 • Data d’inici: 01/12/2021.
 • Data prevista de finalització: 01/12/2025 (48 mesos).
 • Consorci: 32 socis europeus i 2 americans (Xile).
 • Coordinació: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
 • Web: https://fire-res.eu.
 • Programa: Finançat pel programa de la UE Horizon 2020.

 

Resultats previstos

 • Identificar escenaris de futurs incendis i definicions d'impactes en els ecosistemes i en els sistemes socioeconòmics.
 • Definir estratègies de gestió del paisatge i de les emergències adaptades a incendis extrems i coherents amb els paisatges, la millora de la planificació i la gestió del paisatge, des de l’actualitat i fins al futur.
 • Proposar millores en eines per identificar escenaris potencials, proves de noves tecnologies de detecció precoç i mesures per detectar quin escenari s’assolirà.
 • Millora de la consciència i la cultura del risc a les comunitats.

 

Tasques de l’ICGC i accions tècniques

A grans trets, l’ICGC dirigirà les tasques d’avaluació i actualització dels sistemes de gestió i adquisició de dades, així com el desenvolupament de metodologies innovadores per a l’avaluació de l’estructura del combustible i la caracterització avançada de la vegetació segons dades d’observació de la Terra i d’intel·ligència artificial sobre ecosistemes forestals.

L’ICGC participarà en cinc workingpackages (WP) amb diverses tasques (tasks).

 • WP2: The extreme wildfire event. Adaptive territorial management.
  • Task 2.1: Assessment and upgrade of data acquisition and management systems, fire simulators, vegetation dynamics models and management planning techniques for resistant and resilient landscapes.
   • Direcció de la tasca: ICGC.
   • L’ICGC a més dirigeix també la Subtask 2.1.2. Innovative methodologies for fuel structure assessment.
  • Task 2.2: Innovative guidelines to design the wildland urban interface (WUI).
 • WP5: Advanced technologies, equipment and decision support systems.
  • Task 5.1: Development of an integrative system to support EWE decision-making.
  • Task 5.2: Acquisition and integration of data from internal and external sources.
   • L’ICGC dirigeix la Subtask 5.2.1. Advanced vegetation characterization based on Earth Observation (EO) data fusion and Artificial Intelligence (AI) over forestland ecosystems.
 • WP7: Communication, Dissemination and Engagement with Stakeholders.
  • Assistència a la conferència final.
 • WP8: Coordination of Living Labs and Innovation Action Implementation.
  • Encaix dels estudis fets a Catalunya i extrapolació a la resta d’Europa.
 • WP9: Coordination and management of the project including the Living Labs.
  • Col·laboració en la disseminació dels resultats del projecte.

 

Finançat per:

UE Horizon 2020

 

 

Aquest projecte ha estat finançat pel programa de la UE Horizon 2020 (Call: H2020-LC-GD-2020 Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal - Topic: LC-GD-1-1-2020)