• Imprimeix

Hidrogeologia

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE

Delimitació d’unitats hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE

A Geological Service for Europe. GSEU

Durant l’any 2021, els serveis geològics europeus van formular la proposta de projecte #GSEU (A Geological Service for Europe)

Geoíndex - Visor 3D de recursos geològics

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Base de Dades del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat)

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani