• Imprimeix

L’ICGC, al Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i participa en les activitats del Grup de Treball de Geotèrmia per fomentar l'intercanvi de coneixement

Introducció

El passat mes de maig de 2019, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per fomentar l'intercanvi de coneixement sobre el potencial i l'aprofitament de l'energia geotèrmica a Catalunya.

Amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració, se sumen esforços per afavorir i incrementar el coneixement del potencial i del possible aprofitament de l'energia geotèrmica a Catalunya. Al mateix temps, l'ICGC esdevé soci institucional del Clúster i passa a participar en les activitats del nou Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) format per empreses, entitats i altres agents (organismes públics i col·legis professionals) representats dins del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), que comparteixen interessos i objectius comuns en el sector econòmic i estratègic de l’aprofitament de l’energia geotèrmica i en general en les energies renovables a Catalunya.

Reunió de treball del GTG a la seu de l'ICGC (28 de setembre de 2018)

Reunió de treball del GTG a la seu de l'ICGC (28 de setembre de 2018)


La finalitat del CEEC és impulsar l'eficiència energètica al nostre país mitjançant la col·laboració entre empreses i entitats tecnològiques, de recerca i del sector públic institucional, entre d'altres. Amb aquesta finalitat, el 2018 va aprovar la creació del GTG i la seva integració al Clúster amb l'objectiu de promoure la geotèrmia com a font d'energia rellevant en el sector de les ener­gies eficients per assolir els objectius de transició energètica a Catalunya i fomentar la innovació i la col·laboració entre els agents per identificar oportunitats i generar nous projectes.


Grup de Treball de Geotèrmia (GTG)

A l’enllaç web del GTG, trobareu informació diversa sobre l’ús de la geotèrmia, els tipus d’esquemes més habituals, diversos exemples demostradors d’instal·lacions geotèrmiques implementades i en funcionament a Catalunya i incloses a la BdIGSCat (ICGC) i exemples d’estudis I+D i projectes EU relacionats amb aquesta energia renovable realitzats per membres del GTG.

Dins el recull d’instal·lacions demostratives de climatització equipades amb geotèrmia superficial a Catalunya que presenta el GTG, l’ICGC ha col·laborat aportant dades de la instal·lació que disposa al Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP). L’edifici està equipat amb una instal·lació geotèrmica per a climatització (fred i calor) i ACS, en funcionament des de l’any 2012 a partir d’un sistema d’intercanvi de calor amb el terreny de circuit tancat i l’ús d’una bomba de calor geotèrmica de 60 kW de potència.


Exemple de fitxa descriptiva de la instal·lació geotèrmica en funcionament al Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP) de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), recollida al GTG (CEEC)

Vídeo

Geotèrmia. Climatització i producció d'ACS amb energia geotèrmica de molt baixa temperatura
(Febrer, 2019; duració 7'29")

Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya