• Imprimeix

La Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat) - AccésLa Base de dades d’Instal·lacions de Geotèrmia Superficial de Catalunya (BdIGSCat) és un recull d’informació realitzat per l'ICGC sobre els sistemes de bescanvi de calor amb el subsol mitjançant l’ús de bombes de calor geotèrmiques que ja han estat instal·lades i es troben actualment en funcionament o bé que estan en projecte o en fase de construcció.

Darrera actualització: Agost 2021
- Inventari d'instal·lacions de geotèrmia superficial del sector públic (100 fitxes)

Inventari d'instal·lacions geotèrmiques del sector públic