• Imprimeix

Què és un mapa geològic

Definició de mapa geològic

Un mapa geològic és la representació, sobre un mapa topogràfic, dels diferents tipus de roques que afloren a la superfície terrestre i els tipus de contactes entre elles. Per distingir les roques s'utilitzen colors. En un mapa geològic també s'hi reflecteixen les estructures tectòniques (plecs i falles), jaciments fòssils, fonts, recursos minerals, etc.

El mapa geològic és la representació dels diferents tipus de roques i contactes que afloren a la superfície terrestre sobre un mapa topogràfic

 

Per a què es fan els mapes geològics

La realització dels mapes geològics respon a la necessitat de conèixer el territori per fer-ne un ús responsable, tant del propi territori com a recurs natural, com dels recursos minerals que en ell es troben.

 

Per què es publiquen

La publicació dels mapes geològics obeeix al compromís de divulgació del coneixement que es té sobre la naturalesa del territori.