• Imprimeix

Signes convencionals

Són la representació gràfica dels tipus de contactes entre les unitats cartogràfiques. En línia negra prima es representen els contactes sedimentaris, i en línies gruixudes els contactes mecànics i les estructures de plegament. En línies blaves es representen els contactes intrusius, i en línies vermelles i verdes els límits de les zones metamòrfiques. Els símbols puntuals indiquen el cabussament de les capes o d'altres estructures planars o linears.

 

Bloc 3D Contacte concordant


Contacte concordant 


Bloc 3D Contacte discordant


Contacte discordant


Bloc 3D Contacte transicional


Contacte transicional


Bloc 3D Encavalcament / Falla inversa


Encavalcament
Falla inversa


Bloc 3D Falla normal


Falla normal


Esquema 2D Falles amb doble moviment


Falles amb doble moviment


Bloc 3D Sinclinal


Sinclinal


Bloc 3D Anticlinal


Anticlinal


Bloc 3D Estructura fossilitzada


Estructura fossilitzada


Bloc 3D Contacte intrusiu / Límit de zona metamòrfica


Contacte intrusiu
Límit de zona metamòrfica


Bloc 3D Direcció i angle de cabussament


Direcció i angle de cabussament


Bloc 3D Cabussament de l'estratificació


Cabussament de l'estratificació


Bloc 3D Esquistositat / Lineació d'intersecció


Esquistositat
Lineació d'intersecció