• Imprimeix

Esquema geològic

Esquema geològic on es representen les principals estructures i unitats: anticlinal, falla normal i encavalcament; en colors, els diferents períodes geològics

És el mapa simplificat a escala 1:100 000, on es representen les principals estructures tectòniqes i les unitats més importants. Els colors i les sigles són els característics de cada període geològic.