• Imprimeix

WMS Mapes i ortofotos vigents

Servei WMS que conté tots els mapes i les ortofotos vigents de l'ICGC organitzats per capes

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000

mtc5m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000

mtc10m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000

mtc25m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000

mtc50m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000

mtc250m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000

mtc500m

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000

mtc1000m

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:1.000 vigent (cobertura parcial)

orto10c

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:2.500 vigent

orto25c

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigent

orto5m

Totes les escales

Ortofoto de Catalunya 1:25.000 vigent

orto25m

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500 vigent

ortoi25c

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 vigent

ortoi5m

Totes les escales

Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000 vigent

ortoi25m

Totes les escales

Imatge satèl·lit de Catalunya 1:250.000

sat250m

Totes les escales

Exemple de petició

Exemple de petició d'ortofoto vigent

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4543236.42,292203.28,4545070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=orto25c&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE