• Imprimeix

WFS Base Municipal

WFS de la Base municipal de Catalunya 1:5.000, que retorna les línies de terme dels municipis catalans

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wfs/service?

Darrera actualització: 01/06/2020


Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat:1.0.0, 1.1.0
  • EPSG original i suportat: 25831
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, DescribeFeatureType i GetFeature

Capes disponibles:

Capa

Nom capa

Rang d'escales

Representació del nivell jeràrquic

_1_NIVJERARQUIC_LN

il·limitat

il·limitat

Comarques

icgc_bm5m:_0_COMARCA_PC

il·limitat

il·limitat

Províncies

icgc_bm5m:_0_PROVINCIA_PC

il·limitat

il·limitat

Caps de municipi

icgc_bm5m:_0_CAP_PN

il·limitat

il·limitat

Municipis

icgc_bm5m:_0_NOMMUNICIPI_TX

1:250.000

il·limitat

Capacitats del servei: http://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wfs/service?service=wfs&request=getcapabilities

Descripció de FeatureTypes individuals:  http://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wfs/service?service=wfs&request=DescribeFeatureType

GetFeature. Exemple de petició:

http://geoserveis.icgc.cat/icgc_bm5m/wfs/service (POST)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><GetFeature xmlns="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:icgc_bm5m="http://geoserveis.icc.cat/icgc_bm5m/wfs/service" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" service="WFS" version="1.0.0" outputFormat="GML2" maxFeatures="100" handle="" ><Query typeName="icgc_bm5m:_1_NIVJERARQUIC_LN" srsName="EPSG:25831" ><ogc:Filter><ogc:BBOX><ogc:PropertyName>Shape</ogc:PropertyName><gml:Box srsName="EPSG:25831"><gml:coordinates>354997,4620342 358602,4623062</gml:coordinates></gml:Box></ogc:BBOX></ogc:Filter></Query></GetFeature>

Resposta:

<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation='http://arcgis1.icgc.local:6080/arcgis/services/icgc_bm5m/MapServer/WFSServer http://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/icgc_bm5m/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType%26version=1.0.0%26typename=_1_NIVJERARQUIC_LN http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd' xmlns:icgc_bm5m='http://arcgis1.icgc.local:6080/arcgis/services/icgc_bm5m/MapServer/WFSServer' xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'><gml:boundedBy><gml:Box srsName='EPSG:25831'><gml:coordinates>260160.19070000015,
4488770.6692999993 527397.58000000007,
4747975.5228000004</gml:coordinates></gml:Box></gml:boundedBy><gml:featureMember><icgc_bm5m:_1_NIVJERARQUIC_LN fid='F91__1844'><icgc_bm5m:OBJECTID>1844</icgc_bm5m:OBJECTID><icgc_bm5m:Shape><gml:MultiLineString srsName="EPSG:25831"><gml:lineStringMember><gml:LineString><gml:coordinates>355116.29999999981,
4618841.9000000004 355066.99980000034,
4618603.9011000004 355033.29980000015,
4618500.9011000004 355128.49980000034,
4618468.8011000007 355358.59979999997,.........
</gml:coordinates></gml:LineString></gml:lineStringMember></gml:MultiLineString></icgc_bm5m:Shape><icgc_bm5m:IDLINIA>2193</icgc_bm5m:IDLINIA><icgc_bm5m:ESTAT>3</icgc_bm5m:ESTAT><icgc_bm5m:CODIMUNI1>252192</icgc_bm5m:CODIMUNI1><icgc_bm5m:CODIMUNI2>259078</icgc_bm5m:CODIMUNI2><icgc_bm5m:TIPUSUA>M</icgc_bm5m:TIPUSUA><icgc_bm5m:LIMPROV>N</icgc_bm5m:LIMPROV><icgc_bm5m:LINCOSTA>N</icgc_bm5m:LINCOSTA><icgc_bm5m:VALIDDE>20131016</icgc_bm5m:VALIDDE><icgc_bm5m:DATAALTA>201707262100</icgc_bm5m:DATAALTA><icgc_bm5m:TOPO>N</icgc_bm5m:TOPO><icgc_bm5m:Shape_Length>7956.6613317597357</icgc_bm5m:Shape_Length></icgc_bm5m:_1_NIVJERARQUIC_LN></gml:featureMember></wfs:FeatureCollection>

Informació relacionada