• Imprimeix

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS Mapes d’elevacions, orientació i ombres

Conté mapes derivats de dades lidar

WCS del Model d'Elevacions del Terreny

WCS corresponent al Model digital del terreny de Catalunya (15x15 m i 5x5 m) que retorna les altituds dels punts sol·licitats