• Imprimeix

WMS Quadrícules UTM

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

URL de connexió WMS

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/quadricules-utm/wms

 

Característiques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831
  • Formats GetMap suportats: PNG, JPEG, TIFF
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic
Descarrega Quadrícules UTM

Més informació i descàrrega de quadrícules UTM

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Quadrícula UTM d’1x1 km

quadricula_utm_1km

Quadrícula UTM de 10x10  km

quadricula_utm_10km