• Imprimeix

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?

Darrera actualització: 27/10/2021.

Contingut: 2a publicació Catalunya 35 cm 2021 i 6a publicació Catalunya Infraroig 2021.

 

2a publicació Catalunya 35 cm 2021 i 6a publicació Catalunya Infraroig 2021

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1, WMS 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Servei ortoXpres

Visualització d'ortofotos provisionals en 2D i en 3D estereoscòpica

Capes i estils disponibles

Capa

Nom capa

DARP 214 25 cm. Estiu 2021

ox3ddarp25crgbsummer2021

DARP 214 Infraroig. Estiu 2021

ox3ddarp25cnrgsummer2021

DARP 214 NDVI. Estiu 2021

ox3ddarp25cndvisummer2021

DARP 258-363 12.5 cm. Estiu 2021

ox3ddarprgbsummer2021

DARP 258-363 Infraroig. Estiu 2021

ox3ddarpnrgsummer2021

DARP 258-363 NDVI. Estiu 2021

ox3ddarpndvisummer2021

Catalunya 35 cm. 2021

ox3dcat35c2021

Catalunya 25 cm. 2021

ox3dcat25c2021

Catalunya NDVI. 2021 (Baixa)

ox3dndvi2021

Catalunya Infraroig. 2021

ox3dnrg2021

DARP 470-496 12.5 cm. Hivern 2021

ox3ddarprgbwinter2021

DARP 470-496 Infraroig. Hivern 2021

ox3ddarpnrgwinter2021

DARP 470-496 NDVI. Hivern 2021

ox3ddarpndviwinter2021

DARP 258-363 12.5 cm. Primavera 2021

ox3ddarprgbspring2021

DARP 258-363 Infraroig. Primavera 2021

ox3ddarpnrgspring2021

DARP 258-363 NDVI. Primavera 2021

ox3ddarpndvispring2021

Catalunya 35 cm. 2020

ox3dcat35c2020

Catalunya 25 cm. 2020

ox3dcat25c2020

Catalunya NDVI. 2020 (Baixa)

ox3dndvi2020

Catalunya Infraroig. 2020

ox3dnrg2020

DARP 296 12.5 cm Estiu 2020

ox3ddarprgbsummer2020

DARP 296 Infraroig Estiu 2020

ox3ddarpnrgsummer2020

DARP 296 NDVI Estiu 2020

ox3ddarpndvisummer2020

DARP 296 12.5 cm Primavera 2020

ox3ddarprgbspring2020

DARP 296 Infraroig Primavera 2020

ox3ddarpnrgspring2020

DARP 296 NDVI Primavera 2020

ox3ddarpndvispring2020

DARP 471-472 12.5 cm. Hivern 2020

ox3ddarprgbwinter2020

DARP 471-472  Infraroig. Hivern 2020

ox3ddarpnrgwinter2020

DARP 471-472 NDVI. Hivern 2020

ox3ddarpndviwinter2020

Catalunya NDVI. 2019 (Baixa)

ox3dndvi2019

Temporal Abril 2019

ox3dtemporal2019

Catalunya Costa 10 cm. Hivern 2019

ox3dcosta2019hivern

DARP 12.5 cm. Primavera 2019

ox3ddarprgbspring2019

DARP 12.5 cm. Estiu 2019

ox3ddarprgbsummer2019

DARP Infraroig. Primavera 2019

ox3ddarpnrgspring2019

DARP Infraroig. Estiu 2019

ox3ddarpnrgsummer2019

DARP NDVI. Primavera 2019

ox3ddarpndvispring2019

DARP NDVI. Estiu 2019

ox3ddarpndvisummer2019

DARP 446 12.5 cm. 2019

ox3ddarp446rgb2019

DARP 446 Infraroig. 2019

ox3ddarp446nrg2019

DARP 446 NDVI. 2019

ox3ddarp446ndvi2019

Catalunya 1956-57

ox3dvolamerica1956

 

Estil

Nom estil

Estèreo anàglif

SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn

Ortorectificat

SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn

Fals color infraroig (si és disponible)

SGD_ViewOptions::IrRGOn

Mostra corbes de nivell

SGD_StereoModel::ShowContourOn

Mostra gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff

Amaga gràfic de vol

SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOn

 

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=424800,4596800,425000,4597000&WIDTH=512&HEIGHT=512&STYLES=SGD_ViewOptions::VectorInvisibleOff|SGD_StereoModel::OrthoOnTheFlyOn||SGD_ViewOptions::IrRGOn&LAYERS=ox3dvolamerica1956&FORMAT=jpeg&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage