• Imprimeix

WMS Costa

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

URL: http://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/costa/wms?

versió: 16.12.2019


Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831
  • Formats GetMap suportats: PNG, JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Resolució original

Rang d'escales

costa2701

Ortofoto de Catalunya 1:2500 temporal costa 201701 (cobertura parcial)

25 cm / píxel

Totes les escales

costa1803

Ortofoto de Catalunya 1:2500 temporal costa 201803 (cobertura parcial)

25 cm / píxel

Totes les escales

20191029-Costa-orto10cm-rgb

Temporal Costa Catalunya Octubre 2019

25 cm / píxel

Totes les escales

20191207-Costa-orto10cm-rgb

Temporal Costa Catalunya Desembre 2019

10 cm / píxel

Totes les escales

Exemple de petició de mapa

https://geoserveis.icgc.cat/map/costa/service/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=costa2701&styles=&format=image%2Fpng&transparent=true&version=1.1.1&backgroungcolor=%23000000&width=256&height=256&srs=EPSG%3A3857&bbox=308499.84615897137,5108477.692869042,308538.064673114,5108515.911383186

Exemple de petició GetCapabilities

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/costa/wms?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1