• Imprimeix

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Costa

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

WMS Ortofotos

Servei WMS que conté totes les ortofotos de l'ICGC organitzades per capes, una per any

WMS ortoXpres

L'ortoXpres és un servei que conté les ortofotos provisionals de l'ICGC organitzades per capes

WMS/WMS-Time Ortoimatges Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC

WMS Riuada Francolí 2019

Canal visible de la riuada del Riu Francolí d'octubre de 2019 sobre ortofotomapa