• Imprimeix

WMS Tècniques geofísiques

WMS Tècniques geofísiques - Campanyes

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/tecniques-geofisiques/wms?

Versió: v06 (31/01/2023).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Magnetotel·lúrica (MT)

13

1:1

1:2.000.000

Tomografia elèctrica (ERT)

14

1:1

1:2.000.000

Sísmica reflexió (SRX)

15

1:1

1:2.000.000

Sísmica refracció (SRA)

16

1:1

1:2.000.000

Testificació geofísica

17

1:1

1:2.000.000

Sondeig Elèctric Vertical (SEV)

18

1:1

1:2.000.000

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/tecniques-geofisiques/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=13&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


WMS Gravimetria - Anomalia gravimètrica

URL de connexió

URL: https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?

Versió: v01 (15/09/2022).

 

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Anomalia gravimètrica residual (1:250000)

anomalia_residual

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000)

anomalia_residual_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimètrica regional (1:250000)

anomalia_regional

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000)

anomalia_regional_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimetrica de Bouguer 250000

anomalia_bouguer_250000

Visible a totes les escales

Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250000)

anomalia_bouguer_isolinies

Visible a totes les escales

Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000)

anomalia_bouguer_500000

Visible a totes les escales

Dades de l’anomalia de Bouguer

anomalia_bouguer_dades

Visible a totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/gravimetria/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=anomalia_bouguer_250000&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt


WMS Magnetometria

URL de connexió

URL: https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/magnetometria/wms?

Versió: v01 (15/09/2022).

Característiques tècniques del servei

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
 • EPSG original: 25831.
 • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

 Capa

Nom capa

Rang d'escales

Escala màx.

Escala mín.

Dades de magnetometria

magnetometria_dades

1:1

 1:50.000

Magnetometria

magnetometria

Visible a totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/magnetometria/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=magnetometria&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904.96,4476085.49546512,530907.3,4758506.49453488&WIDTH=817&HEIGHT=836


▲ Tornar amunt