• Imprimeix

API de Google Maps

Si utilitzes l'API de Google Maps, afegeix mapes i fotos aèries de l'ICGC

Per a utilitzar l'API de Google Maps cal obtenir un api key (de pagament) i són necessaris uns mínims coneixements d'HTML i javascript.

A continuació s'explica la connexió amb els servidors ICGC en caché per a Google Maps (EPSG:3857), però també hi ha la possibilitat d'utilitzar l'estàndard WMS (vegeu els geoserveis disponibles), que ofereix més capes però pot resultar més lent.

API Google Maps v2 i v3

Per a utilitzar cartografia de l'ICGC amb l'API v2 o v3 cal afegir el següent codi:

Codi exemple v2

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
   xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <title>Tilecache ICC - Google Maps JavaScript API v3</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=
ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_jVnk0OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA"
   type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"> 

      var mapBounds = new GLatLngBounds(new GLatLng(-90,-180), new GLatLng( 90, 180));
      var map;
      
   function initialize() {
     if (GBrowserIsCompatible()) {
    
        // Capes Tilecache
        map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
        map.setCenter(new GLatLng(41.5580, 1.5906), 10);
        map.setUIToDefault();
        map.removeMapType(G_PHYSICAL_MAP);     

        var copyCollection = new GCopyrightCollection('ICC');
        var copyright = new GCopyright(1, mapBounds, 7, "© Institut Cartogràfic de 
Catalunya");
        copyCollection.addCopyright(copyright);        
        
        // topo3857
        topo= new GTileLayer(copyCollection,8,18,{
        tileUrlTemplate: 'http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/tiles/1.0.0/topo_EPSG3857/{Z}/{X}/{Y}.jpeg?origin=nw',
        isPng:true,opacity:1.0});                
        
        // Opcio 1: mapa ICC + mapa Google
        /*tilelayers_topo = [G_NORMAL_MAP.getTileLayers()[0],topo];            
    tilelayers_topo[1].getCopyright = function(a,b) {
      var c= copyCollection.getCopyrightNotice(a,b);
      if (!c) {
       c = G_NORMAL_MAP.getTileLayers()[0].getCopyright(a,b);
     }
     return c;
    }*/
    
    // Opcio 2: Només mapa ICC
    tilelayers_topo = [topo];  
        
        mapICC_Topo = new GMapType(tilelayers_topo, G_NORMAL_MAP.getProjection(), 
"TopoICC",{ errorMessage:"No ICC data available" });
        
        map.addMapType(mapICC_Topo);
        map.setMapType(mapICC_Topo);         
        
        map.removeMapType(G_HYBRID_MAP);
        map.removeMapType(G_NORMAL_MAP);
        map.removeMapType(G_SATELLITE_MAP);
        map.removeMapType(G_PHYSICAL_MAP);
        
   }
  } 
 
  </script>
 </head>

 <body onload="initialize()">
  <div id="container">
   <div id="main-content">
    <div id="message-page">
        <div id="map_canvas" style="width: 600px; height: 600px; border: 
1px solid #000066;"></div>     
    </div>
   </div>
  </div>  
 </body>
</html>

Codi exemple v3

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<title>Tilecache ICC - Google Maps JavaScript API v3</title>
<script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=ca">
</script>
<script type="text/javascript">

 function initialize() {
  var myLatlng = new google.maps.LatLng(41.5580, 1.5906);
  var minZoomLevel = 7;
  var maxZoomLevel = 18;

  var myOptions = {
   zoom: minZoomLevel,
   scaleControl: true,
   mapTypeControl: false,
   center: myLatlng,
   mapTypeControlOptions: {
    mapTypeIds: ['topoICC']
   }   
  }
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);  

  // Capes Tilecache
  var topo3857 = new google.maps.ImageMapType({
      getTileUrl: function(coord, zoom) {
       return "http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/tiles/1.0.0/topo_EPSG3857/"+ zoom +"/"+ coord.x +"/"+coord.y+".jpeg?origin=nw";
      },
      tileSize: new google.maps.Size(256, 256),
      maxZoom:maxZoomLevel,
      minZoom:minZoomLevel,
      isPng: true,
      name: 'TopoICC',
    credit: 'ICC'

    });
    
   map.mapTypes.set('topoICC', topo3857);
   map.setMapTypeId('topoICC');
   map.setZoom(10);    

    
 }
</script>
</head>
<body onload="initialize()">
 <div id="map_canvas" style="width:600px; height:600px"></div>
</body>
</html>

Funcionalitats addicionals API v2

 

Incorporació d'elements puntuals

A l'exemple, s'ha utilitzat un fitxer XML molt senzill que conté informació de vèrtexs geodèsics, amb 3 camps per a cada element:

 • id: identificador (es mostrarà en passar el ratolí per sobre de la marca)
 • lon: longitud del vèrtex
 • lat: latitud del vèrtex

 

El format és el següent:

<vertexs>
 <vertex id="242157001" lon="0.22733467460" lat="40.73414065000"/>
 <vertex id="265136001" lon="1.17817339502" lat="41.18116683890"/>
 ...

 

Per a llegir el fitxer XML amb la versió 2 de l'API cal afegir el següent codi:

 GDownloadUrl("vertexs.xml", function(fitxer) {
 var xmlDoc = GXml.parse(fitxer);
 var marques = xmlDoc.getElementsByTagName("vertex");
 for (var i = 0; i < marques.length; i++) 
 {
  var lat = parseFloat(marques[i].getAttribute("lat"));
  var lng = parseFloat(marques[i].getAttribute("lon"));
  var punt = new GLatLng(lat,lng);
  var id = marques[i].getAttribute("id");      
  crearMarca(punt, id);      
 }          
});  
                      
function crearMarca(punt, id){
 var mMarca = new GMarker(punt, {title:id});          
 map.addOverlay(mMarca);
}

 

Control de nivells de zoom i àmbit de visualització

Per controlar els nivells de zoom i que l'àmbit de visualització estigui centrat sobre Catalunya cal afegir el següent codi:

//restringir els nivells de zoom i l'àmbit de visualització
map._restricter = new TRestricter(map);
map._restricter.zoomLevels(8, 18); 
map._restricter.restrict(new GLatLng(40.39906517977678, 0.3013917803764343), new 
GLatLng(42.87707112391955, 3.4215089678764343));

 

Funcionalitats addicionals API v3

Incorporació d'elements puntuals

A l'exemple, s'ha utilitzat un fitxer XML molt senzill que conté informació de vèrtexs geodèsics, amb 3 camps per a cada element:

 • id: identificador (es mostrarà en passar el ratolí per sobre de la marca)
 • lon: longitud del vèrtex
 • lat: latitud del vèrtex

 

El format és el següent:

<vertexs>
 <vertex id="242157001" lon="0.22733467460" lat="40.73414065000"/>
 <vertex id="265136001" lon="1.17817339502" lat="41.18116683890"/>
 ...

 

Per llegir el fitxer XML amb la versió 3 de l'API cal afegir el següent codi:

 downloadUrl("vertexs.xml", function(data) {
    var xmlDoc = xmlParse(data);
   var markers = xmlDoc.getElementsByTagName("vertex");
   for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
    var latlng = new google.maps.LatLng(parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),
                  parseFloat(markers[i].getAttribute("lon")));
    var id = markers[i].getAttribute("id");
    var marker = new google.maps.Marker({position: latlng, map: map, title:id});
   } 
   });

 

Control de nivells de zoom i àmbit de visualització

Per controlar els nivells de zoom i que l'àmbit de visualització estigui centrat sobre Catalunya cal afegir el següent codi:

//restringir els nivells de zoom i l'àmbit de visualització
  var minZoomLevel = 8;
  var maxZoomLevel = 18;

  // Bounds for Catalunya
  var allowedBounds = new google.maps.LatLngBounds(
   new google.maps.LatLng(40.39906517977678, 0.3013917803764343), 
   new google.maps.LatLng(42.87707112391955, 3.4215089678764343));

  // Listen for the dragend event
  google.maps.event.addListener(map, 'dragend', function() {
   if (allowedBounds.contains(map.getCenter())) return;

   // Out of bounds - Move the map back within the bounds

   var c = map.getCenter();
     x = c.lng();
     y = c.lat();
     maxX = allowedBounds.getNorthEast().lng();
     maxY = allowedBounds.getNorthEast().lat();
     minX = allowedBounds.getSouthWest().lng();
     minY = allowedBounds.getSouthWest().lat();

   if (x < minX) x = minX;
   if (x > maxX) x = maxX;
   if (y < minY) y = minY;
   if (y > maxY) y = maxY;

   map.setCenter(new google.maps.LatLng(y, x));
  });

  // Limit the zoom level
  google.maps.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {
   if (map.getZoom() < minZoomLevel) map.setZoom(minZoomLevel);
   if (map.getZoom() > maxZoomLevel) map.setZoom(maxZoomLevel);
  });