• Imprimeix

API d'OpenLayers

Si utilitzes l'API d'OpenLayers, afegeix mapes i fotos aèries de l'ICGC

Per a utilitzar l'API d'OpenLayers són necessaris uns mínims coneixements d'HTML i javascript.

A continuació, es mostra el codi d'un visor d'exemple que utilitza els servidors ICGC en caché per a OpenLayers v3 en el sistema de referència ETRS89 i projecció UTM fus 31 (codi EPSG 25831).
Les capes disponibles són topo (mapes topogràfics) i orto (ortofotos).

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="http://openlayers.org/en/v3.4.0/css/ol.css" type="text/css">
    <style>
      html, body, .map {
        margin: 0;
        padding: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
      }

    </style>
    <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.2.1/proj4.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://www.icc.cat/extension/icc/design/icc/javascript/25831.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://openlayers.org/en/v3.4.0/build/ol.js" type="text/javascript"></script>
    <title>Visor demo ICGC - OL 3</title>
  </head>
  <body>
    <div id="map" class="map"></div>
    <script type="text/javascript">
        var projection = ol.proj.get('EPSG:25831');
        projection.setExtent([257904,4484796,535907,4751795]);

        var extent = [257904,4484796,535907,4751795];
        var layers = [
                  new ol.layer.Tile({
                    extent: extent,
                    source: new ol.source.TileWMS({
                      url: 'http://mapcache.icc.cat/map/bases/service?',
                      params: {
                        'LAYERS': 'topo'
                      }
                    })
                  })
        ];

        var map = new ol.Map({
          layers: layers,
          target: 'map',
          view: new ol.View({
            projection: projection,
            center: [396905,4618292],
            resolutions: [275,100,50,25,10,5,2,1,0.5,],
            extent: extent,
            zoom: 0
          })
        });
        
    </script>
  </body>
</html>