• Imprimeix

WMS Tècniques geofísiques

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/tecniques-geofisiques/wms?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Anomalia_gravimetrica

Anomalia gravimètrica residual (1:250.000)

1

1:250.000

1:2.000.000

Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250.000)

2

1:250.000

1:2.000.000

Anomalia gravimètrica regional (1:250.000)

3

1:250.000

1:2.000.000

Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250.000)

4

1:250.000

1:2.000.000

Anomalia gravimetrica de Bouguer (1:250.000)

5

1:250.000

1:2.000.000

Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250.000)

6

1:250.000

1:2.000.000

Zones amb baixa densitat d'informació

7

1:250.000

1:2.000.000

Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500.000)

8

1:500.000

1:2.000.000

Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500.000) dades

9

1:1

1:500.000

Magnetometria

Magnetometria

11

1:500.000

1:2.000.000

Magnetometria dades

12

1:1

1:500.000

MagnetoTelúrica (MT)

13

1:1

1:2.000.000

Tomografia elèctrica (ERT)

14

1:1

1:2.000.000

Sísmica reflexió (SRX)

15

1:1

1:2.000.000

Sísmica refracció (SRA)

16

1:1

1:2.000.000

Testificació geofísica

17

1:1

1:2.000.000

Sondeig Elèctric Vertical (SEV)

18

1:1

1:2.000.000

Exemple de petició de servei

Exemple petició capa Magnetometria

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/tecniques-geofisiques/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=11&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=254904,4476085,530907,4758506&WIDTH=817&HEIGHT=836

Informació relacionada