• Imprimeix

Mesura i control de vibracions

  • 5 digitalitzadors Instantel Minimate plus
  • 5 geòfons triaxials amb un rang de freqüència entre 2 i 250 Hz i una resolució de 0.0159mm/s