• Imprimeix

Altimetria

A partir de l’1/12/2020, l’eina Dibuix de perfils i l’opció de veure les cotes altimètriques d’una línia (dins l’eina Dibuixar línia) es deshabilitaran. Disposeu d’aquestes i moltes altres funcionalitats dins la plataforma Instamaps.

Gràfica del perfil altimètric

1. Podeu obtenir una gràfica del perfil de les cotes de les coordenades que integren les línies que dibuixeu sobre el mapa. Per a això, només cal acceptar la finestra amb la pregunta corresponent que apareix per pantalla a l'acabar de fer el dibuix d'una polilínia.


2. Podeu obtenir la gràfica del perfil altimètric entre dos punts utilitzant l'eina indicada:

Quan hagueu seleccionat dos punts, es mostrarà una gràfica amb un màxim de 100 punts interpolats en la mateixa distància en la línia definida entre el punt inicial i el final. Si voleu obtenir la màxima precissió possible, dibuixeu una línia de màxim 1.000 metres entre l'inici i el final, aleshores la distància serà màxim de 5 metres entre cada punt (amb un màxim de 200 punts).

Aquesta operació pot trigar una estona, preguem sigueu pacients.