• Imprimeix

Ortoimatges Sentinel-2 mensuals

Mosaic continu d'imatges mensuals captades pel satèl·lit Sentinel-2

Conté dades del 2015 en endavant de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC.

 

Característiques principals

  • Grandària de píxel: 10 m.
  • Cobertura: tot Catalunya.
  • Freqüència d'actualització: mensual.
  • Tipus: RGB i IRC.
  • Formats disponibles: GeoTIFF 8 bits i GeoTIFF 16 bits.

 

Exemple d'imatges Sentinel 2 mensuals en format RGB i IRC 8 bits

Versió reduïda d'imatges Sentinel 2 mensuals en format RGB i IRC 8 bits

 

Podeu utilitzar aquestes imatges lliurement inclouent el text següent:
"Conté dades de Sentinel Copernicus modificades per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya".
Comparador d'imatges Sentinel-2

Permet veure els canvis del territori entre les diferents dates disponibles

WMS / WMS-Time

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS / WMS-Time

Metadades

Metadades. Dates, especificacions i altres detalls

Catàleg STAC

El catàleg stac facilita la interoperabilitat amb d’altres programaris i la integració amb d’altres catàlegs de dades satèl·lit