• Imprimeix

Model d'elevacions del terreny d'1x1 m

Característiques principals

  • Model de malla regular d'1x1 m
  • Conté altituds ortomètriques
  • Basat en dades LiDAR, a excepció de les conques de la Tordera i Llobregat que es van realitzar a partir de fotogrametria
  • Dades obtingudes entre els anys 2001 i 2006
  • Exactitud altimètrica estimada: error mitjà quadràtic de 0,15 metres

Aquest model està disponible, en format ASCII Grid d'Esri, a través del Centre d'Atenció a l'Usuari.

 

Àrees disponibles