• Imprimeix

Mapa dels terratrèmols que han produït danys

Es presenten en aquest mapa les àrees de màxims danys causats per tots els terratrèmols ocorreguts al llarg de la història.

Per als terratrèmols anteriors al segle XX s'ha realitzat una recerca documental arxivística que ha permès interpretar les descripcions sobre terratrèmols, a vegades indirectes, en termes d'intensitat macrosísmica i per tant, determinar l'àrea i la intensitat.

Dues sèries sísmiques, ben documentades, van causar danys importants l'any 1373 a la Ribagorça i els anys 1427-28 a les comarques de la Selva, la Garrotxa, la Cerdanya i el Ripollès.

S'ha indicat amb colors diferents les intensitats epicentrals estimades, i el tipus de traç indica el grau de coneixement que permet definir la superfície de danys màxims.

Mapa dels terratrèmols que han produït danys

Mapa dels terratrèmols que han produït danys